Vánoce v Tarapotě - PracĂ­ pod vedenĂ­m rostlin nemá bĂ˝t chápáno užĂ­vánĂ­ jakĂ˝chkoli syntetizovanĂ˝ch nebo izolovanĂ˝ch látek, byť by se jejich analogy nacházely i v přĂ­rodě. I když to často nechápeme (nezkoumáme energetickĂ˝ vliv) a myslĂ­me si, že…