switch lang switch to English
přihlašování na listopadový výlet
do Amazonie zahájeno
více informací...
Globální meditace, možnost
zapojit se při nejbližším úplňku
Ned 19.prosince 2021 05:36 UTC
více informací...
Projekt Cachiyacu - sbírka na vytvoření rezervace v povodí stejnojmenné řeky
řeka Cachiyacu v Balsa Puertu

Projekt Cachiyacu vznikl v březnu 2010 po té, co jsem s několika obyvateli břehů řeky Cachiyacu, kteří nenazývají džungli svou matkou nadarmo, dohodl základní postup a možnosti pomoci této oblasti.

My v Evropě většinou věříme, že po mnoha staletích válek jsme se dopracovali ke zdravé formě civilizace, která každému nabízí jen svobodu – ano, věříme tomu statečně, dokud 'srdnatě' ignorujeme její negativní projevy v odlehlých koutech planety, které se s ní seznamují až nyní a to bez podjatosti a bez předsudků.

Co tedy k domorodcům Amazonie přichází z civilizace jako první? - ty nejtemnější výdobytky: snaha pošpinit a rozvrátit jejich duchovní tradici založenou na šamanizmu a snaha zničit džungli. Projekt Cachiyacu je tu proto, aby když už se šíření vlivu civilizace v Amazonii zvrátit nedá, tak aby alespoň bylo vyvážené i pozitivním působením.

Pochybnosti o moci 'bělošského' boha nemohly v Peru nezavládnout už na samém počátku conquisty v 16. století, kdy už pár let po dobytí Incké říše původní obyvatelé nechápavě přihlíželi tomu, jak se 'Pizzarovci' a 'Almagrovci' sami mezi sebou nenávidí a vraždí, místo aby společně upevňovali svůj nově získaný vliv. Zřejmě na důkaz pestrosti evropské kultury se dodnes navzájem v Jižní Americe očerňují katolíci a evangelíci. Výsledkem je v Amazonii to, že jedna vesnice je zcela katolická, hned vedlejší zcela evangelická a vzájemná komunikace se dostává do bodu mrazu. Inu to bude asi ten vrchol evropské evoluce – svoboda k vzájemné závisti a 'bratrské' nenávisti. Toto přesně indiáni chápou jako obecné pravidlo kultury, která se snaží 'spasit jejich duše'.

hory nad Balsa Puertem pokryté džunglí, zatím èisté píseèné pláže a zatím èistá øeka Cachiyacu

Studovat amazonský šamanizmus lze jen individuálně, samotného mě to zajímá již několik let a nabízím možnost připojit se každému, kdo o to stojí. Zároveň si však uvědomuji, jak úzce je jeho budoucnost spjata s existencí zachovalé džungle, a že její záchrana už si vyžaduje kolektivnější přístup.

Na kmenových územích platí speciální kolektivní zákony, které se tváří nevinně a na oko tak, jako by přáli soužití původního obyvatelstva s přírodou – půda patří jen příslušníkům komunity, kteří sami nemají dost prostředků na gigantické zemědělství a ničení džungle. Realita je však taková, že z měst přichází investoři, svazkem s některým z domorodců získají automaticky právo na zabrání půdy a technika jim umožňuje pustošit neporovnatelně rychlejším tempem. A na jaké stanovisko úřadů naráží ti, kterým někdo vypálil džungli, o které si mysleli, že jim patří? - Přednost má ten, kdo půdu obhospodařuje. Ano, takto sarkastický bývá výklad kolektivního zákona, který jednoznačné vlastnictví džungle nikomu nezaručuje...

K této univerzální překážce, jenž stojí v cestě záchraně džungle, se v povodí řeky Cachiyacu přidává ještě jedna specifická obtíž – toto území je bohatým nalezištěm ropy.

Veřejnost sice s napětím sleduje vývoj soudního sporu s CHEVRONem, neboť se jedná o vyplacení největšího odškodného v historii, zároveň se šíří informace o bezcharakterním počínání další velké ropné společnosti SHELL, která i v období krize vykazuje rekordní zisky. Avšak pozornosti unikají další souvislosti, jako vznik právního precedentu, možnost vyhlásit v Amazonii 'nedotknutelné zóny' a zrušení existujících povolení k těžbě. To vše je důvodem, proč CHEVRON proces protahuje jak se jen dá a rozhodnutí oddaluje již neuvěřitelných 16 let, během kterých mohl stejně jako ekvádorský distrikt Lago Agrio, o který ve sporu jde, vydrancovat a zničit desítky dalších oblastí.

zatím poklidný život v Balsa Puertu

Krajina zasažená činností těžařů se nevzpamatuje v nejbližších tisíci letech, obyvatelstvo se odsuzuje k pojídání sardinek a tuňáků z konzervy, protože otrávená řeka už nikdy více ryby neposkytne. Přes veškeré sliby podplacených úředníků a místních politiků, se život komunit propadne do ještě větší bídy, než jakou kdy poznali. Jed prosakující do půdy přinese zkázu dalšímu životu, jenž je zatím v povodí řeky Cachiyacu mimořádně bohatý a rozmanitý – biodiverzita je zde oproti dalším amazonským regionům nadstandardní díky horám ve kterých pramení přítoky Cachiyacu.

Zdá se, že kolektivní zákony pro těžaře neplatí, nepotřebují ani uzavřít manželství s amazonskými indiánkami jako farmáři z města, jednoduše si zařídí výjimku. Naneštěstí už celé roky vlastní povolení k těžbě v Balsa Puertu, osadě na řece Cachiyacu. Oblast Balsa Puerto je jednou z nejčistších a nejzachovalejších končin Amazonie, která si zaslouží spíše být vyhlášena za přírodní rezervaci než zničena těžbou ropy. Její odlehlost a nedostupnost právě znemožňovala započít s těžbou už dříve, jenže po dokončení nové cesty už úplnému zpustošení a zdevastování nebude nic bránit.

skutečné poklady Balsa Puerta, bystřiny s průzračnou vodou a množstvím vodopádů stékající z kopců do řeky Cachiyacu a ojedinělé druhy lián se vzácnými léčivými alkaloidy

Tyto tragické skutečnosti a reálné hrozby tedy definují jádro zájmu projektu Cachiyacu – docílit zrušení povolení k těžbě ropy v distriktu Balsa Puerto a dosáhnout vyhlášení přírodní rezervace v povodí řeky Cachiyacu. Přispět k naplnění tohoto cíle lze posláním jakékoli finanční částky na bankovní účet společnosti Jungle-medicine.eu, s.r.o., č.ú. 811228359/0800. Další možnosti, jak projekt podpořit, se připravují. Invence jsou vítány. Významní donoři získají přístup k přehledům, jak bylo se získanými prostředky naloženo.

Závažnost boje o záchranu Amazonie je daleko širší, než Vás možná v první chvíli napadne. Případná prohra s chamtivostí a nenasytností může mít totiž za následek více obětí a utrpení než celý holokaust. Sami si domyslete důsledky toho, když zanikne nenahraditelný ekočlánek udržující vlhkost v atmosféře (http://www.jungle-medicine.eu/9c-riziko-desertifikace.html).

Pokud si při tankování paliva do svého auta říkáte „co za to ještě stojí?“, tak věřte, že zničení Amazonie za to nestojí. Proč také nepodpořit nápady mladých vizionářů jako je Shai Agassi (http://www.betterplace.com/), vždyť elektromobily nepředstavují nic technicky neproveditelného a zajistit jejich dobíjení na všech parkovištích patří do pravomoci municipalit stejně jako třeba zajištění veřejného osvětlení – a kdo do nich volí své zástupce? Přinejmenším alespoň můžete podepsat petici na podporu vývoje elektomobilů.

Pokud byste byli ochotni v budoucnosti podepsat petici proti těžbě ropy v Balsa Puertu určenou příslušným peruánským autoritám, zanechte zde prosím svoje jméno a emailovou adresu, abych Vás mohl v případě nutnosti kontaktovat.

*Vaše jméno:

*Vaše příjmení:

*Vaše e-mailová adresa:

*Opište písmena z obrázku:

Odeslat / poslat