switch lang switch to English
přihlašování na listopadový výlet
do Amazonie zahájeno
více informací...
Globální meditace, možnost
zapojit se při nejbližším úplňku
Ned 19.prosince 2021 05:36 UTC
více informací...
Konzultace s espiritos během pobytu v Peru
Yurimaguas

Jsem v Yurimaguas a mířím k hranici dvou světů – civilizace a toho dobrého, co ještě na této planetě zbylo. Vypouštím z hlavy naposledy nasbírané zátěže, zanechávám vzpomínky na důležitý dárek pro dona Roqueho, který nám měl usnadnit přípravu medicíny, ale kontrola na letišti ve Frankfurtu ho klasifikovala jako nebezpečný předmět a bez mé přítomnosti vyndala ven z mého zavazadla. Zanechávám celou tu společnost, která žije v přesvědčení, že čím více se bude bát, tím lépe se jí bude dařit, která věří v materialismus, aniž by existoval jediný důkaz, že jí to prospívá, a přehlíží zarputile všechny důkazy o tom, že jí to nesvědčí.

Odstraňuji z mé mysli tu stopu zoufalosti, jenž vzešla ze snahy vysvětlit evropanům podstatu jejich tragédie a újmy – životní energii si může udržet zdravou jen ten, kdo na ní poctivě zaměřuje svojí pozornost. Není však místo, kde bych mohl předložit svoji stížnost – evropané si chtějí hájit svou strast, jako by bez ní měli být chudší. Raději umírají, než aby vpustili do svojí mysli něco, co by mohlo podlomit základy, na kterých stojí jejich život s veškerým jejich utrpením – nikdy není pozdě na změnu názoru a postoje, ale u evropanů se to děje zřídka jen proto, aby si nemuseli přiznat, že celý dosavadní život věřili něčemu zvrácenému.

„juane“ prodávané v přístavu Munichis

Motorikšou přijíždíme do přístavu Munichis, za silného deště vykládáme zavazadla. Ještě nakupuji na cestu mangový džus a vařenou rýži zabalenou do listu (juane). Dosud prší, když do přístavu připlouvá naše loď „CARLITOS“, dokonce veze i naše zásoby – z toho vzešla značná úleva a potěšení, že nebylo chybou je ještě večer svěřit opilým lodníkům a dokonce jim i dopředu zaplatit. Jelikož jsme se ani my ani naše zavazadla už nevešli pod palubní stříšku, za pozitivní signál pro naše začínající dobrodružství se muselo prohlásit i to, že až do příjezdu k donu Roquemu již nespadla ani kapka. To, že se nic nestalo, když opilý kormidelník občas usnul a loď nekontrolovaně najížděla na padlé stromy, není ani potřeba komentovat.

Několikrát mi na řece v hlavě zazněl hlas dona Roqueho - „Tu no los vees, pero ellos existen“. A také že hned náš první rozhovor s donem Roquem naznačoval, že náš pobyt a 'tratamiento' zde bude probíhat v duchu významu této věty - „Ty je nevidíš, ale oni existují“.

don Roque při sběru bylin

Je pravda, že jsem úspěšně léčil lidi za pomoci přírodní medicíny z Amazonie, ale stále je v džungli mnoho tajemství, které jsem ještě nepoznal. Don Roque mě prý sledoval na dálku, pomáhal mi a teď je na čase dál posilovat mojí energii tak, abych jí při léčení nevyčerpával a abych si uměl i v Evropě přivolat na pomoc „espiritos de la selva“.

Kromě rostlin lze k léčbě využít i různé druhy hlíny, bahna a minerálů (např. la tierra amarillo), ve vodě rozpuštěné příbytky pralesních vos a mravenců obsahující spoustu zajímavých léčivých látek, rozemletá těla larev, červů či žab, vzácnou vodu 'huaquanki' nabitou energií stékáním po stěnách a posvátných kamenech v tajných pralesních jeskyních, vonné oleje a květové esence, atp.

Ze všech magických vyprávění dona Roqueho, které na mě chrlil, jakoby si je chystal po celou tu dobu, co jsme se neviděli, mi velice rychle vyplynulo asi toto: Nelze s určitostí říci, že sluneční záření je opravdu světlem, neboť značně zastiňuje světlo mysli. Svit slunce sice umožňuje růst biologického života, ale formu mu může dát jen světlo mysli. Pokud se vnitřní světlo příliš zacloní – postaví se mu do cesty nadmíra překážek plynoucích z přílišného zaujetí mysli podmanivými odrazy slunečních paprsků, biologická forma, existence, zdraví nebo růst se naruší. Pro život na této planetě je důležitá rovnováha mezi vnitřním a vnějším světlem, aby se vzájemně neodstiňovali. Léčba je pak často věcí nápravy proudu světla vědomí a sluneční světlo jí nijak neprospívá, spíš naopak. I já musím potvrdit, že nejlepších výsledků při léčení nebo skupinovém sezení jsem dociloval na místech, kam se dostalo jen minimum světla – ať už denního nebo z pouličních lamp či Měsíce. A don Roque mě na to teď vysloveně upozornil, že někteří 'espiritos' pomáhající při léčbě přijdou jen v noci, když je Měsíc okolo novu a na místo nekontaminované jakýmkoli světlem.

moje sólo-kempování v pralese

Ještě po mnoha dnech jsem však stále v sobě cítil Evropu, takový nepříjemný pocit nošený uvnitř, kterého jsem se nemohl zbavit ani na jiném kontinentu. Již záhy jsem musel zkonstatovat, že tentokrát jsem si místo zdravotního problému přijel do džungle léčit alergii na Evropu. Je sice pravda, že chování evropanů dokáže člověka dostat do pěkné deprese, jenže dušení tohoto rozladění, nepohody a disharmonie uvnitř, mi vůbec nijak neprospívalo. Každý má totiž v sobě nějaký zlomek tvůrčího světla vyššího vědomí, které dává život, jedinečnou empirii, poslání a vlohy pro plnění vyšších cílů, které nemá nikdo jiný – i každý evropan má v sobě tuto božskou jiskru.

V Evropě jsem léčil a hodnotil různé věci, a až tady v džungli mi došlo, co všechno jsem podcenil. Čím silnější byliny totiž člověk užívá, tím přísnější dietu u toho musí držet – a já užíval zvláště silné preparáty na rozvíjení léčitelských schopností, ale na dietě jsem vydržel pouze pár měsíců – evropské prostředí mi neumožnilo uvědomit si ani tak jednoduchou věc, že proč se mi najednou tělo tak oslabuje, když rostliny na jeho posílení jsem nepřestal užívat (jak potom můžou dojít i složitější věci, že?) - z dona Roqueho udělala 'curandéra' šestiletá dieta. Ať už chcete použít ovládání energie mysli na léčení nebo na cokoliv jiného, nestačí jen na energii myslet, musíte najít způsob, jak se přizpůsobit rychlejšímu toku energie – Vaše tělo musí doslova nasáknout 'el spirito', což nelze jen tak suše přeložit jako 'ducha', je to mnohem komplexnější pojem, zahrnující nejzákladnější esenci života, světlo mysli, nehmotné bytosti, které vyučují, léčí, nejrůznější entity zastupující vědomí rostlin, živočichů, říčních meandrů, vln na moři, oceánů, planet, galaxií...

stezka pro mačetu

Curandéro musí naplnit celou mysl i své tělo intenzivním světlem, které zažehne vnitřní oheň, který pak hoří i okolo něho, spaluje nemoci jeho pacientů, chrání ho před ohrožením zvenčí a zajišťuje neustálou přízeň 'espiritos'. Hodnota rostlin pro vhodnou orientaci mysli je naprosto nevyčíslitelná a možnost využívat je pro léčení a vlastní vývoj se nedá porovnat s ničím jiným – zastávám názor, že tato planeta nabízí pomoc lidstvu přes rostliny. Sblížení se s bází této něžné podpory bylo předmětem rozsáhlé vnitřní konzultace, která probíhala takřka nepřetržitě během celého mého pobytu v džungli.

Nemyslete si prosím, že rostliny nemají žádnou inteligenci. A kdybych se chtěl dotknout ignorantů, tak bych dokonce řekl, že rostliny mají vyšší inteligenci než lidé, jenže je rozdíl mezi možnostmi, které lidstvo má, a které z nich využívá. A právě jedinci přesvědčení o svrchovanosti lidské inteligence zpravidla těch možností využívají nejméně. Lidem chybí respekt vůči tomu, na čem jsou závislí – a na rostlinách jednoznačně závislí jsou.

Když si v džungli prohlížíte ty neuvěřitelné variace, ve kterých se projevuje svět rostlin, a nejste nadutý domýšlivec, tak vám musí být jasné, že tohle tvoří mimořádná inteligence. Zatím jen rostliny dokáží na této planetě vytvořit organickou hmotu s nutriční hodnotou pro živočichy de facto jen ze vzduchu a jejich manifestovaná forma je jedinou trvalou hodnotou, která přežije úplně všechno a přetrvá – to je jen samolibé kasání rukávů, když člověk prohlásí, že on jediný je tvůrcem trvalých hodnot.

stále častější pohled i v chráněných oblastech

Rostliny vytváří potravu a léky přímo ve svých tělech, takže aby se člověk najedl nebo uzdravil, rostlina často musí zemřít – u které jiné inteligence najdeme takovou láskyplnost? Jenže až do příchodu člověka nebylo žádnému živočichovi dovoleno ničit svět rostlin. Prostým úsudkem míním, že člověk nevznikl náhodným zmutováním genu nějakého primáta, nýbrž že přivandroval z nějaké jiné planety, kterou zničil, a to bohužel i se svou povýšeností, bezohledností a podivným bohem, kterému chce vyhovět i ve zničení této planety – kdejaká náboženská literatura tyto 'boží plány' prokáže.

Rostliny svolily k příchodu člověka na planetu, adaptovaly některé své druhy, aby se staly lepší a chutnější potravou pro člověka, a věřte, že kdyby rostliny nesvolily, tak by se tu člověk neuchytil – prostě by se nenajedl. Tohle je jedna obrovská milost, ale rozhodně od jiného boha, než ve kterého lidé věří. Rostliny to na sebe vzaly jako zkoušku, že s láskou a odvahou překonají opravdu všechno, a že pomohou zbloudilcům, aby už dále nebloudili – i velmi vyspělá vědomí prodělávají těžké zkoušky. Je teď na nás všech společně, v období nejvyššího počtu inkarnovaných lidí v celé historii této planety, abychom rozhodli, jestli najdeme rovnováhu a harmonii ve vztahu k sobě i donorům, díky kterým vůbec přežíváme, nebo jestli budeme pokračovat v ničení, ze kterého budou mít prospěch jen falešní bohové.

krajina zničená kvůli kávovým plantážím

Třebaže už se rostliny nemohou spolehnout na to, na co se možná kdysi spoléhaly, tedy že si člověk bude vážit toho, co už jednou ztratil, maximálně se snaží docílit toho, co si předsevzaly – dále vyrábějí nové a nové léky ve svých tělech, usilovně a bez ustání vyučují jedince, kteří s nimi umí komunikovat, jak tyto léky použít. Normální by bylo vážit si této nabízené pomoci i šamanů, kteří jí umí zprostředkovat, místo toho však na místa, kde rostou nejlepší a neúčinnější léky, se záhadnou horlivostí přijíždí sekty a organizace (zejména Terranuova podporovaná Vatikánem, AIDESEP nebo Fondo Italo-Peruano), aby domorodce školily v ničení džungle a zvyšování produktivnosti jejich políček – to, že půda v Amazonii nemá charakter a předpoklady pro trvale udržitelné zemědělství, jim ovšem 'všemohoucí' nevzkazuje, zato však meziřečí nezapomenou zdůraznit, že nesmí nechat nikoho, aby vyvážel z džungle přírodní medicínu.

Rostliny, třebaže jsou na začátku potravního řetězce, vyspělostí jimi reprezentovaného vědomí stojí nejvýše. Stejně jako vyšší vědomí rozdávají plnými hrstmi, ale co nikdy nepodporují, je lpění – mohli byste namítnout, že brujo-čaroděj pomocí rostlin dokáže realizovat věci, které rozhodně plynou ze lpění (paralyzovat něčí energii, usmrtit na dálku, přičarovat partnera, který nemá o toho druhého zájem..., zkrátka negativní manipulace s životní energií), jenže žádný brujo se ještě nedožil více než čtyřiceti let (černá magie se nevyplácí), zatímco curandéro chápající díky rostlinám toky životní energie se běžně dožívá stovky – rostliny nemůžou za to, když člověk jejich sílu neumí použít pozitivně, zlo není v rostlinách, jak tvrdí misionáři, je jen v člověku, který by měl být jen vděčný za pomoc, kterou od rostlin dostává a nikdy na ničem nelpět – hospodaření a organizování života na Zemi mu nikdy nikým nebylo svěřeno, prosí-li o něco pevného a jistého, neobrací se na Boha, nýbrž na démonické síly.

vesnice Panan

Žádný šaman vám neřekne „nejezte maso“ nebo že „jedení masa vám poškozuje životní energii“. Jenže vy si ho máte ulovit a ne si ho zbaběle chovat v prasečárnách, drůbežárnách, kravínech a podobných zvrhlých zařízeních. Mockrát jsem se tady v džungli přesvědčil, jakou sílu dokáže dát člověku ulovené maso – nemůže ale zcela nahradit rostliny, žádné maso neobsahuje medicínu.

Správně by měl člověk nechat přírodu naprosto nedotčenou, brát si z ní co potřebuje ke zdravému, rovnovážnému a harmonickému životu, ale nic neničit, neorganizovat, nezavírat do chlívků, atp. Dokud nedokáže technicky napodobit proces fotosyntézy, nemá ani na nic jiného právo – jeho neschopnost využít popřípadě rozšířit již dávno existující technologie, překonat strach ze zhroucení fikce tržní rovnováhy, pohánět své stroje jinými než fosilními palivy nemohou být omluvou pro ničení přírody.

Čirá utopie? No samozřejmě! Jak jinak. A myslíte, že kdyby rostlinám někdo řekl, že dají člověku jídlo, léky, dřevo na stavbu a oheň, že mu poskytnou vše, aby mohl znovu nalézt ztracenou vnitřní rovnováhu, ale on je za to bude ničit a znásilňovat, místo hledání harmonie bude válčit, místo rostlin bude uctívat polodementní vůdce a hlasatele destruktivních ideologií, z ustálených societ bude exkomunikovat ty, kteří obrací svojí pozornost do světa energie, a při tom všem ještě dokonce bude mluvit o 'boží vůli' – mohlo by to být něco jiného než utopie? A přesto v takové neuvěřitelné utopii teď žijeme!

skály zarostlé džunglí

Dokážeme snadno uvěřit nesmyslům, jako že Bůh pomůže našemu lpění (stačí ho jen velebit v kostele), nebo že svobodný trh sám vše uvede do rovnováhy, nebo vědě, která říká, co všechno nejde (vše, co se nezabývá poctivě podstatou, ale pouze tvrdí co nelze, je náboženstvím – tak tu máme alternativní víru i pro ty, které neuspokojuje představa nějakého boha). Ale tomu, co máme přímo před očima věřit nechceme – před třema očima dlužno říci, máme i epifýzu – šišinku mozkovou – třetí oko ukryté v lebce, jehož plnou funkci mohou znovuzaktivovat rostliny.

Pokud se extrasenzoricky podíváme na rostliny (pohledem, který není omezitelný žádným měřítkem), můžeme poznat jejich technologii výroby látek – vzdušnou vlhkost a CO2 nadechují do maličkých energetických koncentrátorů, ve kterých zní určitá energetická melodie (každý rostlinný druh 'zpívá' trochu jinak) – tato energetická 'píseň' přinutí atomy poskládat se do určitých specifických molekul, jenž rostlina dále využívá. Každý zelený list tak zvládá dokonalejší technologii, než které je v současnosti schopna celá lidská věda – přitom by stačilo se jen nechat inspirovat od rostlin, ale není o to fakticky zájem, vždyť by se pak musel přiznat vliv jemných energií a vnitřního světla, což by namotávalo celou řadu dalších konsekvencí. To by byl konec materializmu! Jenže v současnosti jsou zrealizovány astronomické investice, které mají návratnost jen dokud bude existovat impertinentní materializmus. Po jeho zániku by se ti chudí mohli stát bohatými, ti nešťastní šťastnými, ti militantní pacifisty, ubylo by hodně důvodů pro ničení přírody, ti hladoví by se nasytili, ti nemocní by se vyléčili – prostě úplně by se zhroutila současná idea celosvětové stability. Ano, takovou skvělou rovnováhu nám dnešní svobodný trh zajišťuje – prakticky není možné uskutečňovat to, co by bylo pro většinu lidí prospěšné.

vodopády „no name“

V současné době žije na Zemi zhruba sedm miliard lidí, kteří funkce své mysli dobrovolně ořezali pouze na základní tři zájmy, které realizují i všechna zvířátka – úkryt, potrava a rozmnožování. Chybí tu významné procento lidí, kteří by opravdu poctivě tuto náchylnost chtěli překonávat a využívat tak více možností, které lidská mysl nabízí, a nebýt tudíž jen dalším zvířecím druhem. 'Poctivě' znamená tak, že se ta snaha neorganizuje a ve výsledku nevrací opět jen na ty tři základní zájmy – pokud někdo prosí Boha, aby ochránil jeho rodinu, jeho úrodu nebo jeho dům a majetek, tak nejenom že na něčem ulpívá, což není vyšším vědomím podporováno, ale také ve své mysli nic nerozšiřuje, aby byl více člověkem a méně zvířátkem. Pokud přidáme projevování poslušnosti a podřízenosti vůči vůdci stáda nebo smečky, tak jsme se také daleko nedostali. Do rozšíření určitě patří obracení pozornosti na vnitřní energii, komunikace s vědomím rostlin či vyšším vědomím, zabývání se energetickou rovnováhou a svým vlivem na ní – ve svém těle, ve své rodině, mezi vědomím lidstva a dalšími vědomími, které se prezentují v realitě člověka – tedy 'espiritos'. Nejedná se tu ovšem o vypuzování zmíněných třech zájmů z mysli ven, to ani žádný šaman nedělá, jen je potřeba si dát pozor, aby nezastiňovaly vyšší funkce lidského vědomí. A co se dopadu na lidskou populaci při omezení zvířecích funkcí v lidské mysli týče, opravdu někdo bude plakat kvůli tomu, že nás tu třeba za dvanáct let nebude deset miliard ale pořád jen sedm?

Nemyslete si, že rostliny dokážou říci člověku jen to, jakou rostlinu použít na jakou nemoc – vědomí rostlin dokáže interagovat s lidským vědomím mnohem zevrubněji. V každém případě je zajímá, že proč vždycky jedinec, přes kterého chtějí zprostředkovat pomoc lidstvu, dopadne tak špatně, a proč i jejich skóre přes veškerou obětavost také není úplně nejlepší. Rezistence vůči pozitivním změnám je až kuriózně houževnatá – ideologičtí, náboženští i političtí vůdci udělají i nemožné, jen aby neztratili svojí autoritu, přitom objektivně jsou ti poslední, kdo si jí zaslouží – celá historie je prošpikovaná příklady tohoto druhu.

nejpůvodnější obyvatelé této planety

Rostliny ví, že určité procento lidí se rodí s přirozeným odporem k převládající iracionalitě a intoleranci, a cítí potřebu spojit tyto ostrůvky v moři ignorance v jakési hnutí za rozšíření funkcí lidského vědomí – neorganizované, aby nebylo zdiskreditovatelné, spojené pouze záměrem na energetické úrovni, kde příslušnost bude přidělena jen upřímností a poctivostí vůči vlastnímu nitru, společenství individualit bez vůdce, kde všichni budou přirozeně vědět, co je dobré, i bez zákonů, předpisů či nařízení.

Rostliny samozřejmě ví o lidech, kteří na první pohled vypadají, že se snaží například koncentrací, kontemplací, meditací či různými energetickými cvičeními překonávat zvířecí funkce v lidské mysli, jenže pokud přitom tvrdí, že užívání rostlin je nebezpečné, že všechno vyřeší láska nebo žití v přítomném okamžiku, tak je to ve skutečnosti hrubé podcenění významu rostlin. Sám jsem potkal zástupy těchto lidí a přes veškerou jejich snahu u nich přetrvávají nemoci, problémy v rodině, zaměstnání, společenském postavení či komunikaci – viditelně mají narušené toky životní energie zejména v oblasti kostrče, pánve a solar-plexu – tyto okruhy bez pomoci rostlin opravdu nenapravíte.

Dokud člověk nezvládne výrobu látek tak, jak to dělají rostliny, je na rostlinách závislý a je jim podřízený – toto své reálné postavení by si měl uvědomit uvědomit každý bez výjimky. Naštěstí je tu ještě stále dost rostlin pro všechny, kteří cítí vnitřní nesouhlas s hlavním neomaleným proudem v kolektivním lidském vědomí, a hledají pomocnou ruku – od rostlin jí opravdu dostanou. Rostliny však nijak nechtějí těžit ze zmíněné závislosti a rády všechny technologie člověku předají, aby se jim vyrovnal v soběstačnosti a energetické svéprávnosti.

chrámy „tabletkového“ lékařství pyšně opovrhující okolní přírodní medicínou

Pokud člověk projde s pomocí rostlin energetickou očistou, nápravou energetických toků až k poznání těchto technologií, nemůže pak s nimi chodit do politických senátů a parlamentů nebo na valné hromady mezinárodních holdingů, koncernů a korporací, aby se začaly používat. Tam to totiž bude hodnoceno z ekonomického hlediska a toto hledisko není takovým technologiím nakloněno. Navíc tyto technologie nejsou určeny pro zvířátka, ale pro lidi, jenž ve svém vědomí oživili alespoň vnímání toků životní energie. Je potřeba, aby všichni ti, kdo nevidí žádný smysl v následování současných náboženských, politických, ekonomických i vědeckých světonázorů ani v plození potomků, aby legie bezohlednosti, ignorance a sobectví měla další vojáky a přívržence, a oni sami 'za odměnu' do konce života jen spoustu starostí, které odvrací pozornost od existenčně závažnějších věcí, v horizontu pěti až deseti let se pod vedením rostlin dopracovali ke znalosti těchto technologií a na různých místech po této planetě je prostě začali používat. Tyto technologie jsou totiž mnohem jednodušší, než si myslíte.

Rostliny vám vysvětlí, proč se výzkum přístrojů interagujících s elektromagnetickým polem Země ukončil v třicátých letech minulého století a od té doby je to jako nedotknutelné tabu – elektromagnetické pole Země totiž může posloužit k bezdrátovému přenosu energie, takže by Westinghouse a další přišli o osmdesátiletý zisk z kabelového rozvodu energie, ale také jste při výzkumech v tomto oboru jen krůček k sestrojení antigravitačního zařízení, což by byla úplná ekonomická pohroma.

motýlí farma

S výzkumy zachycení energie blesku je to bleděmodré. Pokud rostlinám budete namítat stejně jako já, že energie blesku je příliš silná, než aby se dala zachytit, tak vám řeknou to samé co mě: „A kdo říkal, že se má zachytit celá?“ - „Aha?!“ Ale při kombinaci s využitím elektromagnetického pole Země si dokonce ani s tím nemusíte dělat starosti – elektromagnetické pole Země by se mohlo stát permanentním zdrojem energie, ale co by pak nahradilo účty za elektřinu? No vážně, vždyť lidi musí makat, aby na ně měli, kdo by potom makal? Tady už nevyhnutelně narážíme na to, jestli opravdu chceme žít v koncepci nekonečného plýtvání s lidskými zdroji. V porovnání s digitálními technologiemi, které dnes používáme, jsou totiž technologie definitivního vyřešení energetických potřeb lidstva úplně primitivní.

Rostliny vám ukážou i to, jak zahustit tvůrčí vnitřní světlo, které je přítomné úplně všude, a jak hrát stejně jako oni energetické písně, když vyrábí své látky. Upozorní vás na chyby, kterých se při tom můžete dopustit, a jak se jim vyvarovat – jedna věc je znát melodii a druhá věc je jí správně generovat, větší význam mají základní frekvence a jejich rezonance než vyšší harmonické. Můžete mít skvělou nahrávku houslí a věrně je i reprodukovat, ale pro zvuk reálných houslí prostě musíte udělat housle – metaforicky vzato. Také vám objasní, jak udělat energetickou ochranu před rušivými vlivy – neživý přístroj nemá biopole pro energetickou ochranu – tím se dozvíte, že tisíce pyramid po celém světě sloužilo právě k tomuto účelu a že toto vše je vlastně ve skutečnosti jen oživování již dávno existujících technologií.

slepí muzikanti

Představme si tedy, že si lidé vyrábí jídlo (vím, něco nepředstavitelného pro současné prasojedy, ale další generace mohou smýšlet a cítit jinak), léky a elektrickou energii jen tak ze vzduchu a nebude to přivítáno jen proto, že aspoň je více času na telenovely, fotbal a pívo. Neznamená to, že už nebudou nic potřebovat, ale přestanou potřebovat to, co tak ze 70% vytváří národní produkt (těžko odhadnout dopad na všechna odvětví), který je dnes jedinou veličinou pro měření ekonomické výkonnosti – něco nepřípustného pro jedince, kteří umí myslet jen ekonomicky (mimochodem je to také nemoc, na kterou existuje přírodní medicína). Proto do dlouhodobého ekonomického plánu, který vyhovuje jen hrstce osob a jinak na něj doplácí celá tato planeta, patří strategie, aby lidé nikdy nepřestali něco potřebovat – aby se neobešli bez ropy a jejích derivátů a byli ochotni za ně platit stále více, aby potřebovali drahé potraviny a farmaceutika, i když obojí bude stále méně zdravé, aby se při tom neohlíželi na nic, protože oni to prostě potřebují a hotovo – zamoření půdy, vod a vzduchu je vedlejší a ve výsledku také ekonomicky prospěšné, vždyť jak krásně to přispěje k tvorbě národního produktu, až lidé začnou potřebovat čistý vzduch a čistou vodu, a bude jim jedno, kolik to stojí.

Měli bychom si uvědomit, že ekonomie není samostatným vědním oborem, ale odnoží behaviorismu, tedy psychologie, která zkoumá člověka jako zvířátko zabývajíc se pouze základními živočišnými funkcemi vědomí spojenými s jeho fyziologickými funkcemi. A z těchto poznatků mohlo vzniknout náboženství sobectví – ekonomie splňuje všechny atributy náboženství, i v neexaktnosti i v dogmatizmu. Výzkum v tomto směru ukázal, že člověk je ochoten toho udělat hodně, mnohokrát úplně všechno, jen za příslib – bankovky jsou příslibem národní banky, peníze na kreditní kartě příslibem komerční banky, ochrana a spravedlnost příslibem státních orgánů, suverenita a její vykonávání příslibem politiků, informovanost a objektivnost příslibem médií, zdraví příslibem zdravotní pojišťovny, blahobyt příslibem veřejného sobectví, vlastnictví příslibem hromadné iluze vlastnění..., prostě člověk si za svojí práci a loajálnost může dopřát hromadu příslibů, ale nic skutečného. A přesto behavior-chování člověka vykazuje návykovost na přísliby, každý den potřebuje svojí dávku příslibů, že o všechno je postaráno tím nejlepším možným způsobem a explicitně se jako narkoman domáhá stále vyšších dávek – co ale mohou změnit přísliby, co skutečného přinese droga narkomanovi?

Vánoce v Moyobambě

Kdyby ekonomie vycházela z 'jungiánství', tedy psychologie která respektuje vliv vyšších funkcí vědomí, tak by do měření ekonomické výkonnosti určitě zahrnula více parametrů (a za to mě na univerzitě rigorózní profesoři nenáviděli). To by asi činitelé zírali, kdyby se ve statistické ročence vyskytla položka „schodek bilance toku životní energie“, jenže největší sranda je, že s pomocí rostlin bychom takové přehledy dokázali vypracovat. Soudobá situace lidstva připomíná malého žáčka, který doma ukazuje známky jen z jednoho předmětu, a o ostatních předmětech tvrdí, že odpadly, nebo se zrušily, nebo se neznámkují – takhle ovšem může zatloukat jen do rodičovské schůzky, takže takové ututlávání je velmi krátkozraké. Člověk by si už měl přestat hrát dětskou hru na zvířátko dvakrát moudré, v porovnání s možnostmi, které má k dispozici a jedinečností kterou nevyužívá, je jeho chování spíše dvakrát nemoudré. Využívání vyšších funkcí vědomí je přirozeností člověka a pokud všichni obyvatelé této planety naplňují svojí přirozenost, vše je v rovnováze – jak se člověk odklání a uchyluje ke zvířecím funkcím ve svém vědomí, nenaplňuje svojí přirozenost a destabilizuje toky životní energie na celé planetě.

Aby nedošlo k dezinterpretaci některých vyjádření, rostliny chtějí zdůraznit, že mají člověka rády, pomáhají mu, nekašlou na něj, chtějí aby tu dál žil a plodil potomky, ale ne jako energetický mrzák, nýbrž v důstojné energetické kondici. A proto musí určitá část populace udělat obrovský kus práce, na kterou nebudou mít čas a sílu, pokud se budou věnovat výchově svých ratolestí. Platí totiž rezultát teorie morfické rezonance Ruperta Sheldrakea, že pokud si nějakou schopnost osvojí určitá část populace, přenese se rychle i na všechny ostatní, kteří o ní ani neusilovali – určitý počet nejzpůsobilejších jedinců tedy musí udělat lidstvu jinou službu než navyšovat již více než sedmimiliardovou masu.

Vánoce v Tarapotě

Prací pod vedením rostlin nemá být chápáno užívání jakýchkoli syntetizovaných nebo izolovaných látek, byť by se jejich analogy nacházely i v přírodě. I když to často nechápeme (nezkoumáme energetický vliv) a myslíme si, že zdravotní účinky má jen jeden alkaloid, je důležité užívat celou strukturu alkaloidů, jak se nachází v léčivé rostlině. Ne všichni představitelé rostlinné říše jsou určeni pro člověka, je potřeba následovat vedení rostlin (ať už přímé nebo přes šamana) pro správný výběr a vyvarování se užití nebezpečných rostlin, což nejsou jen jedovaté rostliny – riziko představují i energetické jedy, týká se to i jedné rostliny, jejíž obliba neustále roste, dokonce se bojuje o její legalizaci, ale sami rostliny jí člověku vůbec nedoporučují – stačilo by jen vidět, co dělá s životní energií, a nikdo by se jí ani nedotkl.

Některé rostliny vám šaman nedoporučí, třebaže jsou velice mocné. Na přijetí a unesení jejich síly musíte být připraveni a nemusí to záviset od předchozí přípravy nebo patřičně dlouhého užívání jiných rostlin. Něco pro vás nemusí být vhodné zkrátka kvůli vaší energetické konstituci, zvláště pokud by energetická vzpruha pro vás znamenala újmu na některém aspektu lidství, který je pro vás životně důležitý – takže vám třeba stojí i za umírání na nevyléčitelnou nemoc. Existuje strom nepopsatelné síly, který se ovšem vůbec nekamarádí s živočišnými funkcemi lidského vědomí. Využívají ho zejména brujové, protože když zastrčí něčí vlasy pod kůru, tak ten člověk zemře. Kdo ten strom porazí, také zemře. Na to doplatilo mnoho zaměstnanců ropných společností nebo stavitelů silnic, kteří ho skáceli jako jiné stromy, a záhy zemřeli za nevysvětlitelných okolností. Často ho najdete uprostřed nějaké vesnice, protože si zkrátka nikdo netroufl ho při výstavbě 'puebla' pokácet. Je to taková vyhraněná individualita, že dokonce nenechá na sobě růst ani žádnou liánu, což se v džungli moc nevidí. Don Roque si dával dost na čas, než mě s tímto stromem seznámil. Na práci s ním už by nestačila jen dieta, ale musel by se úplně vynechat příjem potravy na několik dní (musíte prokázat překonání živočišných funkcí). Díky svým vlastnostem by tento strom dokázal vyléčit rakovinu do jednoho týdne, jenže paradoxně nemocní rakovinou jsou ti poslední, kdo by ho mohli užít. Já sám zatím chodím okolo tohoto stromu s obrovským respektem a nevím, kdy si na něj troufnu.

„meditovna“ v Balsa Puertu

Rostliny chtějí léčit člověka a on potřebuje léčit úplně všechno – nemoci, mysl, geny, vztahy, identitu, empatii, pozornost, svoje místo v celém vesmíru... Nikdo dnes nemůže říci, že on se bez rostlin obejde, že on je k ničemu nepotřebuje. Opravdu nikdo!!! A přesto jen málokdo se od nich nechá léčit. „Proč?“ - „No plotože to doktor nežíkal.“ Pro práci s rostlinami je toho potřeba udělat mnohem víc, než jen vysedávat v čekárnách, nastavit zadek na píchnutí injekce, sem tam nechat do sebe říznout a občas spolknout prášek. Při užívání rostlin je potřeba přijmout zodpovědnost za své zdraví a ne jí házet na někoho jiného. Také nelze rostlinnou léčbu přijmout jen tak na půl, jakože „tak mi něco dejte, třeba to zabere“. Rostliny toho musí udělat mnohem víc, než jenom utlumit bolest za cenu negativních vedlejších účinků – musí napravit vaší energii, která nepochybně potřebuje vylepšit, pokud jste dospěli do stádia onemocnění. Střetl jsem se již s nemálo lidmi, kteří jen předstírali, že se chtějí léčit, protože jim je špatně, ale ve skutečnosti energetickou proměnu prodělat nechtěli. Až do teď jsem se poctivě řídil slovy dona Roqueho, že si nemohu vybírat, koho budu léčit a koho ne, jenže ve skutečnosti je to mnohem složitější, protože ne každému pomohu tím, že mu hned nasadím bylinnou terapii – pokud léčba způsobí rozleptání zatuchnuté mentální pevnosti, která odsávala veškerou životní energii, ale byla to jediná 'jistota', kterou v životě dotyčný měl, za vzniklý diskomfort pak obviní mě, protože u mě to začalo. A když mi teď i sám don Roque řekl, že osoby s příliš špatnou energií mu na léčení vozit nemám, že to nemá cenu, tak mě opravdu začalo zajímat, jak mám pokračovat.

dáš si masato? - neee

Podle 'espiritos' je klíčové energetické centrum v oblasti solar plexu a ozřejmili mi proč. Energetická centra nabývají podle stavu naší mysli různých kvalit, ale výchozí hledisko rozhodující i pro mojí práci je způsobený útlum, tedy jak velkým energetickým deficitem trpí – to nás pak ve vztazích profiluje do role tzv. energetických donorů nebo akceptorů. V každém partnerském vztahu je někdo více donorem a někdo více akceptorem (projevuje se tokem životní energie v oblasti kostrče), rodinné vztahy jsou také vždy o relaci donor-akceptor, což lze odečíst z toku životní energie v oblasti pánve – např. ženy s příliš deficitní energií v oblasti pánve nejsou schopné počít dítě. Kvalita energie v oblasti solar plexu utváří naše vztahy obecně s každým, s kým se potkáme – vůči jedné osobě můžeme být donor, vůči jiné akceptor, hodnota útlumu řídí naše vztahy ve společnosti - bez práce s energií se nemění nic ani na našem životě, ani na našem zdravotním stavu. Není to tedy jen solar plexus, co má vliv na naše zdraví, ale toto centrum je zcela zásadní ve schopnosti vyléčit se s pomocí rostlin.

... ale rybičku joo

Akceptoři na solar plexu s útlumem pod -25dB (tedy -26,-27,-28...) nejsou schopni prodělat bylinnou terapii – jsou to přesně ti lidé, kteří vždy jen hledají někoho, kdo by jim pomohl, a nikdy je nezajímá, jak mohou pomoci sami sobě. Pokud jim rostliny začnou solar plexus posilovat, rychle si najdou způsob, jak se znovu dostat do původního špatného energetického stavu, který byl pro ně pohodlnější – tak jsou vlastně nevyléčitelní. Je zajímavé, že v celé domorodé amazonské populaci nenajdete nikoho s útlumem na solar plexu pod -12dB (to se jim to tam potom léčí s rostlinama, že jo?), proto se z ní mnohem častěji rekrutují šamani, než z evropské populace. Šamanem se může stát pouze energetický donor, který si posílí energii na solar plexu až do nulového deficitu, takže ve výsledku není ani donorem, ani akceptorem – proto se v přítomnosti šamana můžete cítit trochu zvláštně, protože vaše podvědomí si ho nemá podprahově kam zařadit, jak to jinak dělá automaticky s každým.

Canoa Puerto - el ultimo pueblo

Nulový únik energie na solar plexu je přesně to, díky čemu může hořet vnitřní oheň (při úniku energie neny palivo), jenž šamanovi zajišťuje neproniknutelnou energetickou ochranu, spaluje všechny infekční zárodky, takže šaman může bezpečně pracovat, aniž by ohrožoval sám sebe, a garantuje vždy pozitivní vliv na energii pacienta. Dalším důležitým efektem je však také energetický štít před brujerií a vůbec vším, co by mohlo způsobit jakoukoli energetickou újmu, tedy znovu přivodit útlum – tendence stáhnout všechny anomálie útlumu od společensky slušných hodnot zpět do akceptovatelného rozsahu tu bohužel existuje. V Evropě se sice nezabýváme brujerií-čarodějnictvím, ale nenechat někoho kdo si posiluje energii, aby se příliš v hodnotách útlumu vzdálil, tak to umíme dobře, a těžko říct co je horší. Příliš vysoké (směrem do mínusu) hodnoty útlumu na solar plexu jsou prokletím Evropy, takže dospět zde až do nulového deficitu dá zabrat mnohem víc než kdekoliv jinde. Zatím evropanům spíše vyhovuje zpochybňovat smysl práce s energií, než aby se přidali k těm, kteří s ní začali – bude se nás muset odhodlat mnohem mnohem více, pokud chceme evropské prostředí změnit z energeticky toxického na snesitelnější.

stupně vítězů

Evropa je bohužel nadmíru zaplavena jedinci s útlumem na solar plexu pod -25dB. Bývají to osoby ambiciózní, hnané právě nedostatkem energie – obklopují se donory a jiné akceptory odstrkují, nebo dokonce o roli dominantního akceptora bojují (ti odstrčení se pak velice rychle dostávají naopak na okraj společnosti). Jejich smyslem života je docílit nějakého společenského postavení a o získaný vliv se nikdy s nikým nechtějí dělit. Vzorovým příkladem evropského akceptora je Sir Malagant a donora král Artuš. Evropští akceptoři nenávidí vše, co by ohrožovalo množství donorů v jejich okolí, a z rostlin podvědomě cítí nebezpečí, že by mohli narušit jejich zvrhlý svět jistoty. Díky narušeným tokům životní energie brzy dospívají k nutnosti léčit se, ale nikdy nechtějí byliny – k těm se dostávají s velikou nevolí, až když všechno ostatní selže, ale stejně energetické proměny způsobované rostlinami neunesou – po celoživotním akceptorství nedokážou začít žít jako donoři.

Bylinná terapie je určena pouze donorům a ti by neměli čekat na nějakou nemoc, aby měli důvod s ní začít. Pomůžou tak nejenom sobě, ale i akceptorům – těm se nedá pomáhat tak, že jim neustále jenom dodáváte energii. Bez svých donorů jsou akceptoři přinuceni hledat své přirozené zdroje energie, místo těžení ze scestného energetické režimu, ve kterém neexistuje výhoda pro nikoho – závislost na vysávání energie z druhých lidí je co za výhodu? Snižování útlumu na solar plexu směrem k nulovému deficitu si nelze vyložit pouze tak, že se tím stáváte potencionálně větším donorem, to by byla jen polovina pravdy. Zároveň se dostáváte stále blíže ke stavu, kdy máte svojí energii pod kontrolou, tudíž s ní můžete zacházet mnohem uvědoměleji-efektivněji a být tak každému mnohem užitečnější – je to zkrátka něco úplně jiného, než když nevědomě dopujete jiné svojí energií, není to už potom na váš vlastní úkor a můžete inspirovat i ostatní, jak se vymanit z nevýhodného stavu mysli.

proud energie s útlumy

Mojí léčitelskou práci tedy očekává ta nevyhnutelná změna, že v případech akceptorů s útlumem na solar plexu pod -25dB budu léčbu odmítat – byla by to stejně jen nepřínosná ztráta času. Neznamená to, že je takový člověk beznadějně ztracen (takhle vyšší vědomí nenazírá na nikoho), může se totiž nějaký čas zabývat katabolismem svých postojů a energii si pozdvihnout do již léčitelné úrovně. Každému mohu na přání vypracovat energetickou mapu vědomí, ze které je zřetelné, jakým útlumem která energetická centra trpí a co lze tedy udělat pro zlepšení. Opakované vyhotovení může být vodítkem pro toho, kdo má poctivý zájem o vyléčení energetickou cestou – vyvstane z toho souvislost mezi uskutečněnou snahou a dopadem na stav osobní energie. Semináře a rituály zůstávají přístupné pro každého, neboť z nich může vzejít spoustu inspirace pro dosahování změn v hodnotách útlumů.

proud energie bez útlumů

Abychom po zjištění konkrétních hodnot viděli víc než jen řadu čísel, zobrazuji získaná data ještě jako na předchozím obrázku – nabízí se tak pohled na osobní energii způsobem, který je do jisté míry podobný jednomu způsobu nahlížení na toky životní energie. Nabízí se potom možnost i vizuálního srovnání s ideálním stavem energie, kdy je nulový útlum na všech energetických centrech, jako je na dalším obrázku.

Mířím opět k hranici dvou světů, vracím se tam, kde všichni usilují o to, aby toho potřebovali stále více za stále vyšší cenu – do světa, jenž se bezhlavě žene do závislosti a nesvobody, do moderního otroctví, kterému sluší přívlastek 'ekonomické'. Tentokrát z džungle neodjíždím s pocitem 'kolik nových věcí jsem poznal', ale spíše 'kolik nových věcí jsem poznal, že neznám'. Odvážím si dávku soukromých instrukcí, jak zvládnout evropskou energetickou divočinu, která je plná nástrah – kdo si jich není vědom, tak s největší pravděpodobností v některé zrovna uvízl. Že jim neuniknou ani tzv. 'duchovní lidé' vidím z jejich energie velmi dobře a chystám se dále šířit poselství rostlin, s jejichž pomocí lze vše úspěšně překonávat – nenalézám již vskutku možnost konat něco smysluplnějšího. Za pozitivní signál pro mé začínající dobrodružství v Evropě jsem musel označit to, že mi na letišti ve Frankfurtu vrátili mojí motorovou pilu...