switch lang switch to English
přihlašování na listopadový výlet
do Amazonie zahájeno
více informací...
Globální meditace, možnost
zapojit se při nejbližším úplňku
Ned 19.prosince 2021 05:36 UTC
více informací...
Akce v Karlových Varech - ZRUŠENO!!!
centrum KV - Tøída T.G.M.

V Karlových Varech je nabízen veřejnosti dlouhodobý program, zahrnující pravidelné setkávání lidí se zájmem o práci s energií vědomí. Každý prvek programu má svůj význam a opakovaná účast zaručuje harmonizaci životní energie vedoucí k pevnému zdraví.

Možnost první:

Každý čtvrtek v 19:30 se setkáváme tělocvičně ZŠ Dukelských hrdinů, abychom si posílili energii, neboť všichni cítíme, že nám to jde lépe ve skupině, než každému doma o samotě. Zúčastnit se může každý, vstupné je dobrovolné. Pomáhá zde David von Ava šamanskými technikami, které se naučil u domorodců v Amazonském deštném pralese. Kdo přijde po 19:40, nebude vpuštěn, neboť by rušil ostatní při meditaci, konec bývá před devátou – nutno přinést si s sebou karimatku, polštářek a něco na přikrytí.

Možnost druhá:

Každý sice tvrdí, že nechce být nemocný, to však obvykle nemá žádný vliv na hluboko umístěný důvod, díky kterému chce být nemocný, aniž by si to uvědomoval. Často je pak potřebné změnit postoj „chci se vyléčit“ na postoj „chci přestat mít důvod být nemocný“. Na seminářích 'nabíjení vína' se dozvídáme více o principech proudění životní energie, jak ji cítit, jak ji pozitivně ovlivňovat – jak jí přestat stavět do cesty překážky. Na tuto akci se scházíme každý první pátek v měsíci v 18:30, v YOGA centru na Bělehradské 1 – vstupné 200,- Kč.

Možnost třetí:

Obdobu léčebných obřadů Davida von Avi jen těžko budete hledat v jiném českém a dost možná i evropském městě. Za něčím takovým se jezdí až do Amazonie, kde cena není stejně nižší. Tento v mnoha směrech unikát je opět přístupný každému za cenu pouhých 900,- Kč. Nejde zde o žádné dosahování extatických stavů za doprovodu bubnů, tance, rejdění a křepčení – jedná se v ideálním případě o poklidnou meditaci, kterou vede David von Ava za použití všeho, co se naučil v Jižní Americe. Jelikož smyslem je energetická a pokud možno i fyzická očista, průběh nemusí být úplně pro každého příjemný, každý se však následně cítí lépe, a mnohdy tak lépe, jak už se dlouho necítil. Tato akce nemá stanovené pevné místo uskutečnění, avšak organizuje se vždy na první sobotu v měsíci od 19:30 – nutno přihlásit se dopředu zde:

*Vaše jméno:

*Vaše příjmení:

*Vaše e-mailová adresa:

*Obsah Vaší zprávy/rezervace/dotazu:

*Opište písmena z obrázku:

Odeslat / poslat

Takřka každý, kdo se pravidelně účastní nabízených akcí, dosvědčí, že se již vyléčil úplně, nebo že se jeho zdravotní stav zlepšil nejméně o 50%. Po každém skupinovém střetnutí je možnost osobní konzultace s Davidem von Avou a dohodnutí individuální léčby za pomoci vzácných bylin z Amazonie.

Účast není vhodná pro ty, kteří zásadně odmítají připustit:

  • existenci vyššího zdroje energie
  • existenci vyšších složek vědomí, které z něho mohou tvůrčím způsobem čerpat
  • možnost ztotožnění se člověka s takovou tvůrčí bytostí
  • že člověk má vliv na svojí životní energii a tím i svůj zdravotní stav
  • že zodpovědnost za jejich zdravotní stav mají jen ve vlastních rukách a nelze ji hodit na nikoho jiného
Vøídlo, kostel sv. Maøí Magdalény
Divadelní nám., hotel Imperiál