59. hex. ䷺ - Tento hexagram má rafinovaně dva zcela antonymní názvy: SETKÁNÍ a ODLOUČENÍ. Dvě síly – skutečné a falešné hodnoty se v něm promíchávají a vzájemně drolí skoro jako v 29. hexagramu a už to není nazýváno nebezpečím…