51. hex. ䷲ - Teď už člověk nejede na koni, teď je to svět iluze, kdo jede na koni, a dostal toho koně od člověka. Možná je tím koněm sám člověk a svět iluze rejdí na jeho hřbetu, náramně se…