50. hex. ䷱ - Od 25. hexagramu visĂ­ ve vzduchu jakĂ˝si pojem kosmos, kterĂ˝ se nikdy nedefinoval a ani ho svět iluze definovat nechce. Přesto od 30. hexagramu nabádá k součinnosti s kosmem, neboť zdroje jsou omezeny a od 38. hexagramu v něm dokonce…