49. hex. ䷰ - Stejně jako u archetypu „volba směru adaptace“ v 17. hexagramu svět iluze zde ovládá obě jádra sebeidentifikace, ale člověk má směr adaptace dávno zvolenĂ˝, když se dostal až sem, teď už jen za…