44. hex. ䷫ - Zde se svět iluze musĂ­ vypořádat s ohroženĂ­m, kterĂ© přicházĂ­ z harmonizace sebeidentifikace s původem v dualitě a pohlavnĂ­ polarity. Toto ohroženĂ­ označuje jako nebezpečnĂ© POKUŠENĂŤ a varovně ho cejchuje na…