41. hex. ䷨ - Zde přicházĂ­ znovu možnost uvědomit si svůj původ ve světě jednoty, neboť skutečnĂ˝ svět zasahuje do vztahu vědomĂ­ se sebou, to se svět iluze snažĂ­ ošetřit nalĂ©havĂ˝m vnuknutĂ­m, že…