32. hex. ䷟ - Svět iluze bere do svĂ˝ch rukou kontrolu nad genetickĂ˝m proudem, společenskĂ˝mi vztahy, racionĂĄlnĂ­m vztahem s existencĂ­ a vztahem vědomĂ­ se sebou samĂ˝m, akcentuje POKRAČOVÁNÍ tradic a falešnĂ˝ch hodnot, pečovĂĄnĂ­ o zĂĄklady fungujĂ­cĂ­ch…