30. hex. ䷝ - Pro svět iluze přicházĂ­ velká Ăşleva, neboť se opět může vrátit k uskutečňovánĂ­ svĂ˝ch věcĂ­ bez zbytečnĂ© reflexe. Může svĂ˝mi falešnĂ˝mi hodnotami ovlivňovat racionálnĂ­ vztah s existencĂ­ a velĂ­ k…