21. hex. ䷔ - Svět iluze je zasažen skutečnĂ˝mi hodnotami na Ăşrovni společenskĂ˝ch a rodinnĂ˝ch vztahů. PřicházejĂ­cĂ­ harmonii označuje jako hrozbu – SKOUSNUTĂŤ a přes ovlivňovánĂ­ racionálnĂ­ho vztahu s existencĂ­ navádĂ­ k REFORMĚ â€“…