14. hex. ䷍ - Aniž by skutečnĂ˝ svět jakkoliv zasahoval do světa iluze, falešnĂ© hodnoty majĂ­ možnost ovlivnit racionálnĂ­ vztah s existencĂ­ a podsouvat vědomĂ­ představu o nadřazenosti – SVRCHOVANOSTI včetně…