8. hex. ䷇ - Po znovuotevřenĂ­ cesty pro skutečnĂ© hodnoty do světa iluze, skutečnĂ˝ svět zasĂ©vá touhu po integritě – SPOJENĂŤ. Při současnĂ©m narušenĂ­ vztahu k sobě a emocionálnĂ­ho vztahu s existencĂ­ je však vĂ˝sledkem…