3. hex. ䷂ - Hodnoty a pravidla světa iluze musí výrazně zasáhnout do způsobu aplikace skutečných hodnot na sebe samotného a do emocionálního vztahu se životem, aby se vytvořily předpoklady pro OBTÍŽNÉ ZAČÁTKY a ROZENÍ. Svět…