překážky ve vodě - Don Roque se tak dlouho vyptával ve smyslu, jestli by se přijel z Evropy po mně někdo shánět, kdyby mě tu sežrala Anakonda, až jsem to přestal brát jako žert a zeptal se: „A jsou tady Anakondy?“ -…