switch lang switch to English
přihlašování na únorový výlet
do Amazonie zahájeno
více informací...
Globální meditace, možnost
zapojit se při nejbližším úplňku
Ned 26.srpna 2018 13:57 UTC
více informací...
Přehled přednášek, meditací a šamanských obřadů pro rok 2018
datum
název akce
místo a čas srazu
předpokládaná délka, doplň. inf.
vstupné
17.8. 2018Šamanský obřad podle Amazonské tradice (matka rostlin) - nakuřování čaker, chacapování, contrabrujeria, posvátný zpěv Ícaro, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi...(nutno přihlásit se dopředu)Školka 'Dům pod hvězdami',
Kraví hora 522/2,
61600 Brno-střed-Veveří,
20:00
3,5 hod.
(nutno přihlásit se dopředu)
1500,-
24.8. 2018Obřad SCELENÍ - zde prokazatelně dochází k omezení inhibice projekčních neuronů thalamu, čímž se výrazně rozšíří škála vnímání o vjemy, které předtím mozek pokládal za zbytečné. Tato dočasná změna pohledu na sebe a na svět přináší masivní scelení energie a vnitřního potenciálu.Pelešany 126,
51101 Turnov

20:00
8 hod.
Z tohoto celonočního hlubokého prožitku si člověk odnese objemnou dávku inspirace pro svůj život: jak zlepšit svůj vztah s okolím, životem, vesmírem... jak v každodenním životě zabránit zbytečným únikům, vyčerpávání a fragmentaci svého potenciálu. Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1700,-
25.8. 2018Šamanský obřad pod širým nebem v Ponědraži (matka rostlin).Ponědraž 6,
37901 Ponědraž
okres Jindřichův Hradec
20:00
3.5 hod.
Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1500,-
31.8. 2018Šamanský obřad pod širým nebem na zahradě (matka rostlin)Mánesova 269, 53345 Čeperka
20:00
3.5 hod.
Pro účast je nezbytné se přihlásit dopředu.
1500,-
1.9. 2018soukromý obřad u Domažlic - není možno se přihlašovat dopředu.34401 Domažlice
20:00
3.5 hod.---
8.9. 2018Šamanský obřad pod širým nebem na zahradě u Pardubic (matka rostlin).Lány na Důlku 40, 53002 Pardubice
20:00
3.5 hod.
(nutno přihlásit se dopředu)
1500,-
14.9. 2018soukromý obřad - není možno se přihlašovat dopředuSuchá,
58301 Lány,
20:00
5 hod.
---
21.-22.9. 2018V pátek obřad SCELENÍ v sobotu obřad OŽIVENÍ - podle Amazonské tradice (matka rostlin)- nakuřování čaker, chacapování, contrabrujeria, posvátný zpěv Ícaro, purifikace vonnými pralesními pryskyřicemi.Pelešany 126, 51101 Turnov
20:00
v pátek 8 hod., v sobotu 3,5 hod.
lze se zúčastnit i části tohoto dvouobřadu
(nutno přihlásit se dopředu)
3000,-

Jelikož jsou nemoci a jiné problémy spatřovány Davidem von Avou a jeho učiteli v nevhodném využívání energie vědomí, léčení je zaměřeno především na uvědomění si vlastního vlivu na 'realitu' a zejména své tělo.

Do dlouhodobě nabízeného programu patří:

  • šamanské obřady podle Amazonské tradice
  • individuální léčba pacientů
  • výuka základní práce s energií vědomí - 'nabíjení vína'
  • relaxační cvičení, meditace za doprovodu šamanských zpěvů Ícaros a nástroje Chacapa
  • přednášky a víkendové semináře s bohatým programem
  • výlety za šamany do Amazonie
  • ozdravné pobyty v západním Irsku

Cílem není dosáhnout pouhé fluktuace mezi 'něčím horším' a 'něčím lepším', ale zásadní pozitivní změny energetického režimu tak, že zdravotní stav již nekolísá. Hlavní překážkou je způsob sebeidentifikace, který společně s 'egem' udržuje i všechny jeho problémy. Posun směrem k senzitivní, otevřené a harmonické bytosti je u každého z nás klíčový.


Smyslem nabízených šamanských obřadů je seznámení veřejnosti se stále existujícími vzácnými šamanskými technikami bez nutnosti navštívit Amazonii. David von Ava se snaží v rámci možností maximálně dodržet autenticitu rituálu a jeho podstatu co nejvíce přiblížit evropskému způsobu myšlení. Každý se tak může za bezkonkurenční cenu přesvědčit o významu práce s energií vědomí, o hodnotě rozšířených stavů vědomí, o vlivu na svůj zdravotní stav, o vlastním potenciálu a o spojení s vyšším všeprolínajícím vědomím.

Pro individuální léčbu využívá David von Ava znalosti a vzácné byliny svěřené mu donem Roquem – amazonským léčitelem. Užívání dovezených extraktů je většinou spojeno s 'beztukovou' dietou a podle závažnosti onemocnění i s energetickou spolusoučinností, pro kterou pacient získává inspiraci na dalších nabízených akcích. Vše se zde opírá o sérii nejméně hodinových soukromých terapií přizpůsobených časovým možnostem klienta – včetně večerních hodin a víkendů.

Všeobecně nejdůležitější je vnitřní 'přepnutí' od submise ve vztahu ke hmotě (diktátu hmoty) k dominanci vědomí nad hmotou. Toho lze na mnoha různých úrovních docílit jen dlouhodobým cvičením, které prakticky nemá limity, čehož jsou schopnosti amazonských šamanů důkazem. Zatímco obřady a léčba znamenají svěření se péči 'šamana' a odevzdání se energetickému účinku použitých technik a bylin (pasivní imaginace), 'nabíjení vína' představuje nejzákladnější mentální cvičení, při kterém si každý může ověřit vliv vědomí na hmotu. Červené víno je zde používáno jen z toho důvodu, že jako tzv. fluidní kondenzátor dobře zachytává energii a po soustředěném nabíjení relativně výrazně mění chuť (nejde o pití vína, ale o aktivní imaginaci). Podobná cvičení jsou důležitá pro rozvoj schopnosti vizualizace, která souvisí s aktivací málo využívaných center mozku, citlivostí na energii a plnohodnotnějším životem místo pouhého netečného přežívání.

Změnu pohledu na sebe sama a uplatnění mentální energie lze využít při nesčetném množství situací – senzitivita na kvalitu vody, nápojů, jídla a případná úprava energetické hodnoty tekutin a pokrmů, zvýšená vnímavost ve vztazích - 'vidění' pod povrch přetvářky a předstírání, senzibilita na energie druhých - možnost hlubší diagnostiky potenciálu a defektů, vědomé odstraňování překážek stojících v cestě životní energii, pozitivní ovlivňování energetické kondice u sebe, dalších lidí, zvířat, snížení či odstranění potřeby dlouhodobě užívat nebezpečná farmaka...

Orientační mapka- B.Němcové 1, 53345 Čeperka


Orientační mapka- Dům pod hvězdami, 61600 Brno


Orientační mapka- Pelešany 126, 51101 Turnov


Orientační mapka- U Trati 2789/33, 30100 Plzeň