Instrukce pro zkoordinování meditace na posílení celosvětové energie
zóny svìtového èasu (GMT)

Ozářená vesmírným reflektorem, samotná na scéně, ukazuje Země své vnady a krásy zase trochu jinak, a věřte, že se chce líbit. Život, energie jsou povzbuzovány kulminací polarizovaného světla, aby si toto uvědomily. Pomyslete na to alespoň na dvacet minut v čase úplňku, pošlete Zemi lásku jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje. Země to potřebuje pocítit a Vy zase potřebujete, aby to pocítila.

Celosvětové meditace jsou koordinovány na přesný čas úplňku, který pochopitelně nemůže v každé časové zóně nastat právě v noci. K dosažení pozitivní výměny energie mezi lidstvem a planetou, ke 'světelnému orgasmu', je potřeba zapojit co nejvíce sil a nelze tudíž jednu časovou zónu (např. střední Evropu) zvýhodňovat před ostatními.


Proč se čas stanovený pro mojí časovou zónu liší od času úplňku uvedeného v mém kalendáři?

Z obecné metody pro výpočet času úplňku vyjde jako výsledek Juliánské datum, tedy počet dní plus část dne (za desetinnou čárkou) od pravého poledne 1.ledna roku 4713 před naším letopočtem, ovšem terestriálního-univerzálního času (UTC – Universal Time Coordinated), který je na rotaci země nezávislý. Jediné časové pásmo, které s ním koresponduje, je GMT (Greenwich Mean Time) – čas Greenwichského poledníku. Tak se čas úplňku dostává do českých lunárních kalendářů bez výslovného upozornění, že se ve skutečnosti oproti času ve střední Evropě (GMT+1) liší o hodinu.

Rovněž je důležité vědět, že ani světový čas (GMT) ani univerzální čas (UTC) nepodléhají změnám ze zimního času na letní a obráceně, takže během letního času si v Čechách k času úplňku musíte přičíst ještě další hodinu. Je mnoho oblastí na Zemi, kde se letní čas nemění, okolo rovníku by to dokonce nemělo vůbec žádný význam, opět tu není důvod k 'eurocentrismu' a tedy časy meditací v tabulce na letní čas přepočítávány nejsou.


Co je Juliánské datum?

Juliánské datum zavedl pro potřeby astronomie Francouz Joseph Justus Scaliger v roce 1583. Jako jeho začátek stanovil datum, kdy se sešlo dohromady několik cyklů – 15-ti, 19-ti a 28-mi letý (4713 př.n.l.) a trvá 7980 let (15x19x28), takže jeho konec (a zase začátek) bude v roce 3266. V čase zobrazení tohoto dokumentu na Vašem počítači (Pon 11.prosince 2017 13:03 UTC) bylo Juliánské datum 2458099.0026042. Čas nejbližšího úplňku (Út 2.ledna 2018 03:25 UTC) je Juliánským datem vyjádřen 2458120.60086 (počet dní před desetinnou čárkou, část dne za desetinnou čárkou). Těšte se na rok 2132, v pravé poledne 1.ledna bude Juliánské datum přesně 2500000 – velké výročí.


Proč jsou intervaly mezi jednotlivými časy úplňků různé?

Ano, toho už si mohli zvídavější jedinci všimnout. Kdyby Měsíc obíhal okolo Země po kružnici, nejbližší úplněk by nastal Út 2.ledna 2018 03:41 UTC a přicházel by vždy znovu po 29 dnech 12 hodinách a 44 minutách. Jenže Měsíc obíhá okolo Země po elipse a proto od minulého úplňku (Ned 3.prosince 2017 16:48 UTC) přijde nejbližší (Út 2.ledna 2018 03:25 UTC) po 29 dnech 10 hodinách 37 minutách a další interval se bude znovu lišit.

aktuální fáze Měsíce


časy nejbližší globální úplňkové meditace podle časových pásem:

Pon 1.ledna 2018 16:25 GMT-11
Pon 1.ledna 2018 17:25 GMT-10
Pon 1.ledna 2018 18:25 GMT-9
Pon 1.ledna 2018 19:25 GMT-8
Pon 1.ledna 2018 20:25 GMT-7
Pon 1.ledna 2018 21:25 GMT-6
Pon 1.ledna 2018 22:25 GMT-5
Pon 1.ledna 2018 23:25 GMT-4
Út 2.ledna 2018 00:25 GMT-3
Út 2.ledna 2018 01:25 GMT-2
Út 2.ledna 2018 02:25 GMT-1
Út 2.ledna 2018 03:25 GMT
Út 2.ledna 2018 04:25 GMT+1
Út 2.ledna 2018 05:25 GMT+2
Út 2.ledna 2018 06:25 GMT+3
Út 2.ledna 2018 07:25 GMT+4
Út 2.ledna 2018 08:25 GMT+5
Út 2.ledna 2018 09:25 GMT+6
Út 2.ledna 2018 10:25 GMT+7
Út 2.ledna 2018 11:25 GMT+8
Út 2.ledna 2018 12:25 GMT+9
Út 2.ledna 2018 13:25 GMT+10
Út 2.ledna 2018 14:25 GMT+11
Út 2.ledna 2018 15:25 GMT+12