Instrukce pro zkoordinování meditace na posílení celosvětové energie
zóny svìtového èasu (GMT)

Ozářená vesmírným reflektorem, samotná na scéně, ukazuje Země své vnady a krásy zase trochu jinak, a věřte, že se chce líbit. Život, energie jsou povzbuzovány kulminací polarizovaného světla, aby si toto uvědomily. Pomyslete na to alespoň na dvacet minut v čase úplňku, pošlete Zemi lásku jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje. Země to potřebuje pocítit a Vy zase potřebujete, aby to pocítila.

Celosvětové meditace jsou koordinovány na přesný čas úplňku, který pochopitelně nemůže v každé časové zóně nastat právě v noci. K dosažení pozitivní výměny energie mezi lidstvem a planetou, ke 'světelnému orgasmu', je potřeba zapojit co nejvíce sil a nelze tudíž jednu časovou zónu (např. střední Evropu) zvýhodňovat před ostatními.


Proč se čas stanovený pro mojí časovou zónu liší od času úplňku uvedeného v mém kalendáři?

Z obecné metody pro výpočet času úplňku vyjde jako výsledek Juliánské datum, tedy počet dní plus část dne (za desetinnou čárkou) od pravého poledne 1.ledna roku 4713 před naším letopočtem, ovšem terestriálního-univerzálního času (UTC – Universal Time Coordinated), který je na rotaci země nezávislý. Jediné časové pásmo, které s ním koresponduje, je GMT (Greenwich Mean Time) – čas Greenwichského poledníku. Tak se čas úplňku dostává do českých lunárních kalendářů bez výslovného upozornění, že se ve skutečnosti oproti času ve střední Evropě (GMT+1) liší o hodinu.

Rovněž je důležité vědět, že ani světový čas (GMT) ani univerzální čas (UTC) nepodléhají změnám ze zimního času na letní a obráceně, takže během letního času si v Čechách k času úplňku musíte přičíst ještě další hodinu. Je mnoho oblastí na Zemi, kde se letní čas nemění, okolo rovníku by to dokonce nemělo vůbec žádný význam, opět tu není důvod k 'eurocentrismu' a tedy časy meditací v tabulce na letní čas přepočítávány nejsou.


Co je Juliánské datum?

Juliánské datum zavedl pro potřeby astronomie Francouz Joseph Justus Scaliger v roce 1583. Jako jeho začátek stanovil datum, kdy se sešlo dohromady několik cyklů – 15-ti, 19-ti a 28-mi letý (4713 př.n.l.) a trvá 7980 let (15x19x28), takže jeho konec (a zase začátek) bude v roce 3266. V čase zobrazení tohoto dokumentu na Vašem počítači (Čtv 17.srpna 2017 11:45 UTC) bylo Juliánské datum 2457982.9065509. Čas nejbližšího úplňku (Stř 6.září 2017 09:04 UTC) je Juliánským datem vyjádřen 2458002.79446 (počet dní před desetinnou čárkou, část dne za desetinnou čárkou). Těšte se na rok 2132, v pravé poledne 1.ledna bude Juliánské datum přesně 2500000 – velké výročí.


Proč jsou intervaly mezi jednotlivými časy úplňků různé?

Ano, toho už si mohli zvídavější jedinci všimnout. Kdyby Měsíc obíhal okolo Země po kružnici, nejbližší úplněk by nastal Stř 6.září 2017 01:45 UTC a přicházel by vždy znovu po 29 dnech 12 hodinách a 44 minutách. Jenže Měsíc obíhá okolo Země po elipse a proto od minulého úplňku (Pon 7.srpna 2017 20:11 UTC) přijde nejbližší (Stř 6.září 2017 09:04 UTC) po 29 dnech 12 hodinách 53 minutách a další interval se bude znovu lišit.

aktuální fáze Měsíce


časy nejbližší globální úplňkové meditace podle časových pásem:

Út 5.září 2017 22:04 GMT-11
Út 5.září 2017 23:04 GMT-10
Stř 6.září 2017 00:04 GMT-9
Stř 6.září 2017 01:04 GMT-8
Stř 6.září 2017 02:04 GMT-7
Stř 6.září 2017 03:04 GMT-6
Stř 6.září 2017 04:04 GMT-5
Stř 6.září 2017 05:04 GMT-4
Stř 6.září 2017 06:04 GMT-3
Stř 6.září 2017 07:04 GMT-2
Stř 6.září 2017 08:04 GMT-1
Stř 6.září 2017 09:04 GMT
Stř 6.září 2017 10:04 GMT+1
Stř 6.září 2017 11:04 GMT+2
Stř 6.září 2017 12:04 GMT+3
Stř 6.září 2017 13:04 GMT+4
Stř 6.září 2017 14:04 GMT+5
Stř 6.září 2017 15:04 GMT+6
Stř 6.září 2017 16:04 GMT+7
Stř 6.září 2017 17:04 GMT+8
Stř 6.září 2017 18:04 GMT+9
Stř 6.září 2017 19:04 GMT+10
Stř 6.září 2017 20:04 GMT+11
Stř 6.září 2017 21:04 GMT+12