Instrukce pro zkoordinování meditace na posílení celosvětové energie
zóny svìtového èasu (GMT)

Ozářená vesmírným reflektorem, samotná na scéně, ukazuje Země své vnady a krásy zase trochu jinak, a věřte, že se chce líbit. Život, energie jsou povzbuzovány kulminací polarizovaného světla, aby si toto uvědomily. Pomyslete na to alespoň na dvacet minut v čase úplňku, pošlete Zemi lásku jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje. Země to potřebuje pocítit a Vy zase potřebujete, aby to pocítila.

Celosvětové meditace jsou koordinovány na přesný čas úplňku, který pochopitelně nemůže v každé časové zóně nastat právě v noci. K dosažení pozitivní výměny energie mezi lidstvem a planetou, ke 'světelnému orgasmu', je potřeba zapojit co nejvíce sil a nelze tudíž jednu časovou zónu (např. střední Evropu) zvýhodňovat před ostatními.


Proč se čas stanovený pro mojí časovou zónu liší od času úplňku uvedeného v mém kalendáři?

Z obecné metody pro výpočet času úplňku vyjde jako výsledek Juliánské datum, tedy počet dní plus část dne (za desetinnou čárkou) od pravého poledne 1.ledna roku 4713 před naším letopočtem, ovšem terestriálního-univerzálního času (UTC – Universal Time Coordinated), který je na rotaci země nezávislý. Jediné časové pásmo, které s ním koresponduje, je GMT (Greenwich Mean Time) – čas Greenwichského poledníku. Tak se čas úplňku dostává do českých lunárních kalendářů bez výslovného upozornění, že se ve skutečnosti oproti času ve střední Evropě (GMT+1) liší o hodinu.

Rovněž je důležité vědět, že ani světový čas (GMT) ani univerzální čas (UTC) nepodléhají změnám ze zimního času na letní a obráceně, takže během letního času si v Čechách k času úplňku musíte přičíst ještě další hodinu. Je mnoho oblastí na Zemi, kde se letní čas nemění, okolo rovníku by to dokonce nemělo vůbec žádný význam, opět tu není důvod k 'eurocentrismu' a tedy časy meditací v tabulce na letní čas přepočítávány nejsou.


Co je Juliánské datum?

Juliánské datum zavedl pro potřeby astronomie Francouz Joseph Justus Scaliger v roce 1583. Jako jeho začátek stanovil datum, kdy se sešlo dohromady několik cyklů – 15-ti, 19-ti a 28-mi letý (4713 př.n.l.) a trvá 7980 let (15x19x28), takže jeho konec (a zase začátek) bude v roce 3266. V čase zobrazení tohoto dokumentu na Vašem počítači (Út 17.září 2019 12:24 UTC) bylo Juliánské datum 2458743.9334259. Čas nejbližšího úplňku (Ned 13.října 2019 23:09 UTC) je Juliánským datem vyjádřen 2458770.38138 (počet dní před desetinnou čárkou, část dne za desetinnou čárkou). Těšte se na rok 2132, v pravé poledne 1.ledna bude Juliánské datum přesně 2500000 – velké výročí.


Proč jsou intervaly mezi jednotlivými časy úplňků různé?

Ano, toho už si mohli zvídavější jedinci všimnout. Kdyby Měsíc obíhal okolo Země po kružnici, nejbližší úplněk by nastal Ned 13.října 2019 20:50 UTC a přicházel by vždy znovu po 29 dnech 12 hodinách a 44 minutách. Jenže Měsíc obíhá okolo Země po elipse a proto od minulého úplňku (Sob 14.září 2019 06:34 UTC) přijde nejbližší (Ned 13.října 2019 23:09 UTC) po 29 dnech 16 hodinách 34 minutách a další interval se bude znovu lišit.

aktuální fáze Měsíce


časy nejbližší globální úplňkové meditace podle časových pásem:

Ned 13.října 2019 12:09 GMT-11
Ned 13.října 2019 13:09 GMT-10
Ned 13.října 2019 14:09 GMT-9
Ned 13.října 2019 15:09 GMT-8
Ned 13.října 2019 16:09 GMT-7
Ned 13.října 2019 17:09 GMT-6
Ned 13.října 2019 18:09 GMT-5
Ned 13.října 2019 19:09 GMT-4
Ned 13.října 2019 20:09 GMT-3
Ned 13.října 2019 21:09 GMT-2
Ned 13.října 2019 22:09 GMT-1
Ned 13.října 2019 23:09 GMT
Pon 14.října 2019 00:09 GMT+1
Pon 14.října 2019 01:09 GMT+2
Pon 14.října 2019 02:09 GMT+3
Pon 14.října 2019 03:09 GMT+4
Pon 14.října 2019 04:09 GMT+5
Pon 14.října 2019 05:09 GMT+6
Pon 14.října 2019 06:09 GMT+7
Pon 14.října 2019 07:09 GMT+8
Pon 14.října 2019 08:09 GMT+9
Pon 14.října 2019 09:09 GMT+10
Pon 14.října 2019 10:09 GMT+11
Pon 14.října 2019 11:09 GMT+12